Клуб "Фотография" е създаден през учебната 2011/2012 година от Ваня Данчева, преподавател в 138 СОУ.
Ръководител на клуба от учебната 2012/2013 година е Мария Николова, преподавател в същото училище.